Projeler

Proje Adı Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Proje Özeti
"Heritage Management" Sertifika Programı Haziran, 2000 Ekim, 2002

The mission of the Heritage Management Certificate Program is twofold.

Çinliler ile Rus/Türk Etkileşimleri: Turistlerin ve Seyahat Acentalarının Türkiye hakkındaki Görüşleri Ocak, 2004 Haziran, 2005

Araştırma, farklı pazarları ayırt etme ve turistlerin kültürel farklılıklarını dikkate alarak, varış noktasından elde edilen istatistiksel bilgileri değerlendirme gereksinimi üzerine...

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kültür Turizmi Birliği (Kars): Öğretim Gereksinimleri Değerlendirmesi - Danışmanlık Ocak, 2010 Mayıs, 2010

Projenin amacı Kars ilindeki turizm endüstrisine yönelik eğitim ihtiyaçlarının açıklığa kavuşturulmasıdır.

DPT – VIII. Beş Yıllık Planın Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Alt Komisyonu Çalışması Ekim, 1999 Nisan, 2000

Projede nicel hedeflerden ziyade nitel hedeflere ağırlık verilmiştir.

Empowerment of Local Communities through Earth Market Temmuz, 2016 Ocak, 2017

-

Evrensel Kültürel Mirasımızda Farkındalık Yaratmak / Tanıtmak Mayıs, 2014 Aralık, 2017

Proje, Türkiye toprakları üzerindeki evrensel kültürel miras ögelerini ve gelenekleri hakkında yabancı ülkelerdeki Türk göçmen çocuklarda ve...

Hanlar Bölgesi'nde Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Sürdürülebilir Turizm Aracılığı ile Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Alan Belirleme Çalışması Temmuz, 2016 Ekim, 2016

-

Harbiye Askeri Sanal Müzesi Projesi Haziran, 1998 Haziran, 2000

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi katkılarıyla...

İlçemin, Şehrim İstanbul’un Kültürel Mirasını Öğreniyorum ve Arkadaşlarımla Paylaşıyorum Ekim, 2012 Aralık, 2014

Ulusal ve uluslararası alanda kültürel mirasın korunması ve yaşatılması giderek önem kazanan ve üzerinde çalışılan bir konudur.

İstanbul Bir Varış Noktası Çerçevesinde Öğrencilerin Bilgi Paylaşımı Aralık, 2009 Mayıs, 2010

Proje kapsamında B.Ü.Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri ve IMC-FH-KREMS University of Applied  Sciences’ten gelen öğrenciler ile eğitici bir program çerçevesinde İstanbul bir varış noktası...

İstanbul Otellerinin Rekabet Gücünün Kapsamlı Bir Şekilde İncelenmesi Kasım, 2011 Mayıs, 2013

Turistik varış noktalarının giderek daha rekabetçi olması, bu yöndeki gayretlerinin neticesi olarak ziyaretçilerle, turistlerin sayısındaki...

İstanbul Tarihi Yarımada’da Kapasite Gelişimi Projesi Mart, 2007 Temmuz, 2007

Proje kapsamında George Washington Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada bölgesindeki mevcut turizm aktivitelerini değerlendirdiler.

İşyeri Yaratıcılığının Üzerindeki Etkenleri Bağlanımda, Bezdiri ve Cinsel Taciz Algıları Bakımından X ve Milenyum Kuşağı Otel İşgörenlerinin Karşılaştırılması Temmuz, 2016 Ekim, 2016

Bu araştırmada, İstanbul’daki beş yıldız ve butik otel işgörenlerinin psikolojik terörle, diğer bir tanımla bezdiri ve cinsel tacizle, ilgili algılarının ne ölçüde yaygın olduğunun yanı sıra,...

Japon ve Türk Turistlerin Profilleri ve Turistlerin Kendi Ülkelerindeki Kültürel Turizm Ürünleri Algısı Temmuz, 2002 Aralık, 2003

Proje Türkiye’yi ziyaret eden Japon turistlerden toplanan veriler üzerine odaklanmaktadır.

Kastamonu Bölgesi’ndeki Kırsal Turizm Gelişimi Ekim, 2012 Ağustos, 2013

Projenin Misyonu: Kastamonu Bölgesi’ndeki sürdürülebilir turizm gelişimiyle ilgili araştırma ve gözlem yapmak üzere ortak öğrenci projesi oluşturmak.

Lyons İş Değerlerinin Ölçülmesi Anket Formu'nun Psikometrik Özelliklerini İncelenmesine Dair Görgül Bir Araştırma Temmuz, 2016 Ekim, 2016

Bu rapor, “The Lyons Work Values Survey”in (LWVS, 2010) Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerinin görgül olarak incelenmesini içeren çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır.

Öykü Kitaplarındaki Dönemlere Ait Eserlerin Bestelenmesi Aralık, 2015 Haziran, 2016

“İlçemin, Şehrim İstanbul’un Kültürel Mirasını Öğreniyorum ve Arkadaşlarımla Paylaşıyorum” projesi kapsamında üretilmiş olan Tarihi Yarımada ve Beşiktaş bölgelerindeki kültürel miraslara odaklanan...

Öykü Kitaplarının Almanca'ya Tercümesi Nisan, 2015 Haziran, 2016

“İlçemin, Şehrim İstanbul’un Kültürel Mirasını Öğreniyorum ve Arkadaşlarımla Paylaşıyorum” projesi kapsamında üretilmiş olan Tarihi Yarımada ve Beşiktaş bölgelerindeki kültürel miraslara odaklanan...

Öykü Kitaplarının İngilizceye tercümesi Haziran, 2014 Haziran, 2016

“İlçemin, Şehrim İstanbul’un Kültürel Mirasını Öğreniyorum ve Arkadaşlarımla Paylaşıyorum” projesi kapsamında üretilmiş olan Tarihi Yarımada ve Beşiktaş bölgelerindeki kültürel miraslara odaklanan...

Pera Çocuk Kitabı Haziran, 2014 Aralık, 2016

“İlçemin, Şehrim İstanbul’un Kültürel Mirasını Öğreniyorum ve Arkadaşlarımla Paylaşıyorum” projesi kapsamında kültürel miras farkındalığı oluşturmak üzere üretilmiş olan eğitim modeline uygun...

Sarıyer İlçesinin Kalkınma Eylem Planı Ocak, 2010 Temmuz, 2010

Sarıyer Belediyesi öncülüğünde Sarıyer ilçesinin çevresel, ekonomik ve sosyal yapısının sürdürülebilir, katılımcı ve yerel bir yaklaşım ile kalkındırılmasıdır.

Şehir Turizmi Gözlemevi Eylül, 2013 Aralık, 2015

Proje 2012 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “Şehirler Projesi” adıyla dünya genelinde 21 farklı şehirde  başlatılmıştır.

Sustainability Managers in Turkey Temmuz, 2016 Ocak, 2019

Proje devam etmektedir.

Tirilye'yi Koruma Amaçlı imar Planı Revizyonu ve Tirilye Yaz Atölyesi Ağustos, 2018 Eylül, 2018

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Tirilye Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” çalışmaları kapsamında, sit alanı içerisinde yer alan...

TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı Stratejik Plan Raporu Ekim, 2011 Temmuz, 2012

TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı Stratejik Plan Raporu Trakya Bölgesi’nde turizm gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlanmıştır.

TRAMEP - Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması Eylül, 2014 Ağustos, 2015

TRAMEP projesi uzun vadede mesleki eğitimi özendirmeyi ve Trakya Bölgesi’ndeki insan kaynağını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Turizm Sektöründeki Yöneticilerin Yönetim Etkinliği Analizi Ocak, 1999 Haziran, 2004

Türkiye’deki konaklama ve seyahat sektörlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almış yöneticilerin Robert E Quinn tarafından geliştirilmiş “Competing Values Framework” modeli esas...

Ülkemdeki Kültürel Miras Kazılarını Tanıyorum Yerli / Yabancı Arkadaşlarımla Paylaşıyorum Mayıs, 2014 Aralık, 2016

Projenin amaçları: Türkiye sınırları içindeki evrensel arkeolojik kazı merkezleri için farkındalığı ve tanıtımı sağlayacak çocuk öykü kitapları geliştirmek...