Amaç ve Hedefler

  • Ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yapmak
  • Sektör çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve turizm politikası üreten merkez ve yerel yönetimlere yönelik eğitim programları geliştirmek ve sunmak
  • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve çalışma gruplarını koordine etmek
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri vermek

Tüm bu etkinliklerin amacı; üniversitelerdeki birimler ile üniversitelerarası etkileşimi geliştirirken, öğretim elemanları arasında, öğrencilerin kendi içlerinde ve öğretim elemanları ile öğrenciler arasında bilgi akışı ve etkileşimi sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini yükseltmektir.